Remi Reksten

Foto- og filmfotograf. Utformer nettsider.

Hvorfor skal du leie meg

Altså meg, Remi Reksten.

I tider hvor alle kan ta sitt eget portrett, filme selv og utforme en nettside – er det nærliggende å spørre hvorfor man skal leie noen til å gjøre alt det. Det enkle svaret er at: ja, du kan gjøre det selv – men resultatet blir ofte opp til tilfeldighetene.

Du kan skape et godt produkt selv, kapasiteten til ny teknologi gjør at de fleste kan treffe blink – noen ganger. Det er samtidig viktig å tenke på at teknologi er et hjelpemiddel som ikke kan løse alt. Selv om du har det beste kameraet eller kanskje den nyeste smarttelefonen, kan resultatet rett og slett bli dårligere enn forventet. For i et godt utarbeidet produkt ligger mye kunnskap om produksjonen, som den vanlige bruker kanskje ikke vet så mye om, eller har tid til å sette seg inn i. Selv om det er enkelt å ta et bilde i dag, hjelper det å forstå hvordan kameraet virker og hvilke regler som må følges for at bildet skal fange oppmerksomhet. Det er derfor du skal fortsette å leie inn en som meg. Da slipper du å sette deg inn i alt fra lukkertid til det gyldne snitt. Eller hvilken mikrofon man skal bruke til en spesiell filming. Eller hvilken plattform som er den beste til nettsiden din.

Jeg kan love deg at jeg vil sette år med erfaring til verks for å skape ditt bilde, din film eller din nettside. Jeg kan love deg et produkt som ikke er overlatt til tilfeldighetene.

Følg meg