Argument 2

Argument

Utforming av nettside

Ny nettside levert til tidsskriftet Argument i desember 2015.

Fra tidligere hadde Argument en nettside som var utformet mer som en blogg.

Argument kom til meg med et ønske om en nettside som gav inntrykk av at de er et tidsskrift. Det visuelle ble tegnet opp fra redaksjonens ønsker; minimalisme, enkle linjer, flytende menyer og klare inndelinger av redaksjonelle flater. De ønsket seg flere redaksjonelle funksjoner, mulighet til å laste opp PDF-versjoner av papirutgaven og tilpasning av alt til mobile nettlesere.

Argument